lhwords1
lhwords2

כל השירים נכתבו על ידי משוררים ישראליים והם מופיעים בספרי השירה שלהם
השירים נבחרו על ידי שפי במיוחד לאלבום זה
בשנים 1992-1993 הופיע שפי עם שירים אלו על הבמה
!הופעות נוספות בקרוב!אהבה ושנאה            לרכישת האלבום